समस्त व्यवसायी तथा उपभोक्ता वर्गमा बाणिज्य विभागको अनुरोध

समस्त व्यवसायी तथा उपभोक्ता वर्गमा बाणिज्य विभागको अनुरोध

१. नियमानुसार कुनै पनि प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म तथा एजेन्सी दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय वा कारोबार गरौं । संभावित जरिवाना तथा कारवाहीबाट बचौं ।
२. कानून बमोजिम तोकिएको समयमा फर्म नविकरण गरौं र तिनुपर्ने जरिवानाबाट बचौं ।
३. आयात निर्यातको उद्धेश्य राखी कम्पनीमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले पनि अनिवार्य रुपमा यस विभागमा दर्ता अनुमति लिएर मात्र व्यवसाय गरौं ।
४. निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो रुपमा अभिवृद्धि गर्न नयाँ निकासी योग्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन गरी व्यापारमा विविधीकरण गरौं ।
५. रोजगारमूलक व्यापार, व्यवसाय विस्तार गरी यस मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुयाऔं ।
६. दिगो रुपमा व्यापार विस्तार गरी व्यापार सन्तुलनलाई कायम गर्न टेवा पुयाऔं ।
७. कानून बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने वस्तुहरुको नियमानुसार अनुमति प्राप्त गरी मालवस्तु आयात गरौं ।
८. सामान खरिद गर्दा विल दिनु विक्रेताको कर्तव्य हो भने विल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएकोले विल लिनेदिने गरी आफ्नो हक सुरक्षित गरौं ।
९. विक्रेताको विक्रि कक्षमा मूल्यसूची, प्याकिङकमा अधिकत्तम खुद्रा मूल्य (MRP) उल्लेख गरेको छ, छैन हेरौं ।

सम्पर्क ठेगाना
नेपाल सरकार
बाणिज्य मन्त्रालय
बाणिज्य विभाग
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल ।
फोन नं. : +९७७-१-४२४३९३९, ४२४७९१२, ४२३९१२३
इमेल : info@doc.gov.np, monitoring@doc.gov.np
वेभसाइट : http://www.doc.gov.np

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Write a Comment

Only registered users can comment.