नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ताको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला

नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ताको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला

नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ता थप जानकारीको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
उद्योग विभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोनः +९७७ ०१ ४२६१२०३, ४२६१३०२, ४२६११६८, ४२६११६९
फाक्सः +९७७ ०१ ४२६१११२
इमेलः info@doind.gov.np
वेबसाइटः http://www.doind.gov.np

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Write a Comment

Only registered users can comment.