सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जनचेतनाको लागि अनुरोध

सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जनचेतनाको लागि अनुरोध

सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जनचेतनाको लागि अनुरोध

कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता पश्चात कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकायवाट अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र लिनुहोला ।

नेपाल सरकार

उधोग मन्त्रालय

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

फोन : ९७७-१-४२६७२५६

फ्याक्स : ९७७-१-४२५९९६१

ई-मेल : support@ocr.gov.np

वेभसाइट : http://www.ocr.gov.np

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Write a Comment

Only registered users can comment.