Tag "अचम्मको बिज्ञान"

Back to homepage
अचम्मको संसार

कस्तो अचम्मको बिज्ञान यौन इच्छा जागेको थाहा पाउन सकिने

एजेन्सी। यो विज्ञान र प्रविधिको जमाना हो । त्यसैले धेरै असम्भव कुराहर सम्भव भएका छन् । यस्तै एउटा असम्भव कुरा विज्ञानले सम्भव गराएको छ । चीनमा एउटा यस्तो प्रविधिको विकास