Tag "खगोल बिज्ञान"

Back to homepage
विज्ञान विज्ञान जिज्ञासा

खगोल बिज्ञान भनेको के हो ? नेपालमा खगोल बिज्ञानको अवस्था कस्तो छ ?

ग्रह, तारा, सौर्यमण्डल, तारापुञ्ज तथा अन्य दृश्य र अदृश्य खगोलिय पिण्डहरूको अध्ययन र अवलोकन गर्ने बिज्ञानलाई खगोल बिज्ञान भनिन्छ । खगोल बिज्ञान  मानवजातिको धेरै पुरानो विज्ञान हो । यसको शुरुवात लिखित