Tag "खुट्टाको औला"

Back to homepage
टिप्स

खुट्टाको औलाको आकारबाट थाहा पाउनुस् मानिसको स्वभाव

खुट्टाको औलाको आकारबाट थाहा पाउनुस् मानिसको स्वभाव ! तपाईको औलाको आकार कस्तो  छ ? कुनै औला छोटो कुनै लामो त सबैको  तर हेर्दा कसैको मिलेका हुन्छन् त कसैको नमिलेका हुन्छन् । अब मानिसको