Tag "खोटो"

Back to homepage
कृषि विज्ञान जिज्ञासा

के हो सल्लाको खोटो ?

के हो सल्लाको खोटो ? सल्लाको खोटो भनेको रानी सल्लो र खोटे सल्लोको काण्डबाट निस्कने चोप हो । खोटे सल्लो  भित्र ठूलो मात्रामा टक्सिफोलिन (Taxifolin) पाईन्छ । यस्तो सल्लो चुरे