Tag "जीव"

Back to homepage
विज्ञान विज्ञान जिज्ञासा

पृथ्वीमा जीवको बिनाश हुन सक्ने सम्भावनाहरु के कस्ता रहेका छन ?

पृथ्वीमा प्राकृतिक रुपमा मानव र अन्य जीवको मृत्यु सामान्य रूपमा हुने प्रक्रियामा त हामी  अनभिज्ञ छैनौं । तर छोटो समयभित्रै मानव जातिको  अत्यन्तै ठुलो  संख्यामा बिनास हुन सक्ने सम्भावित कारणबारे