Tag "न्यूटन"

Back to homepage
लेखहरु विज्ञान

विज्ञान र गणितमा न्यूटनको योगदान के रहेको छ ?

न्यूटनले जिन्दगीभरी अविवाहित रही आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा नै वैज्ञानिक काममा समर्पण गरे । उनले विज्ञान र गणितशास्त्रमा दिइएका योगदानलाई निम्न अनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ । (क) सन् १६६४ मा