Tag "Sun"

Back to homepage
विज्ञान जिज्ञासा

हाम्रो छालालाई सुर्यको किरणले कसरी बिगार्छ ?

सुर्यको किरण जसरीभिटामिन ‘डी ३’ उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक छ, त्यसरीनै लामो समय हाम्रो छालामा परेमा छालाको लागि हानिकारक पनि छ । लामो समयसम्म हाम्रो खुल्ला छालामा सुर्यको किरण पर्न

पोषण विज्ञान जिज्ञासा

भिटामिन ‘डी’ के सुर्यको किरणसंगै आउछ त?

प्राय: सबैले स्कुलदेखि नै भिटामिन ‘डी’ सुर्यको किरणमा पाइन्छ भन्ने कुरा पढ्दै र बुझ्दै आएको पाइन्छ तर यहाँ हामी मध्ये धेरैलाई यस बिषयमा वास्तविक ज्ञान नभएको पाइन्छ । धेरैले सुर्यको