भविष्यमा कुन पार्टी शक्तिशाली होला ?

भविष्यमा कुन पार्टी शक्तिशाली होला ?

 

१.  साझा पार्टी

 

साझा पार्टी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.  नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

 

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

%d bloggers like this: