Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

हालसम्म कार्यरत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचीवहरुको नामावली

हालसम्म कार्यरत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचीवहरुको नामावली यस प्रकार रहेको छ :

सि. न.

नाम थर मन्त्रालय

देखि

श्री पोषण नाथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५७।५।२१
श्री महेश मान श्रेष्ठ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५८।५।१३

निमित्त सचिव श्री पूर्ण भद्र अडिगा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६०।२।१३
श्री प्रेम निधि ज्ञवाली विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६०।५।१

श्री स्वयम्भु मान अमात्य विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६०।११।१८
श्री स्वयम्भु मान अमात्य वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६२।७।९

श्री अनन्त राज पाण्डे वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६२।९।१५

श्री बालकृष्ण प्रसाईं वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६३।२।३

श्री नारायण प्रसाद सिलवाल वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६४।८।१४

१०

श्री लक्ष्मण प्रसाद मैनाली वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६५।५।१८

११

श्री उमेश प्रसाद मैनाली वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६५।८।८

१२ श्री उमेश प्रसाद मैनाली विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६६।३।२९

१३

डा. श्रीरामहरि अर्याल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६६।५।४

१४

श्री ताना गौतम विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६८।५।१९

१५ श्री केशव प्रसाद भट्टराई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६८।१०।२६

१६

श्री कृष्ण ज्ञवाली वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६९।२।३२
१७ श्री केशव प्रसाद भट्टराई वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६९।७।२२

१८

श्री केशव प्रसाद भट्टराई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६९।१०।२१
१९ डा. सोमलाल सुवेदी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०७०।४।१३

२०

डा. कृष्णचन्द्र पौडेल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७१।४।२२
२१ श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०७३।१।३०

२२

श्री अनुपराज उपाध्यय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७३।४।२५
२३ श्री सर्वजित प्रसाद  महतो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०७३।७।१८

२४

डा. संजय शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०७४।१।१९

स्रोत : विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

%d bloggers like this: