अर्बुद रोग

Featuredस्वास्थ्य

क्यान्सर र यसको उपचार

क्यान्सरलाई आयुर्वेदमा अर्बुद रोग भनिन्छ । आयुर्वेद अनुसार हाम्रो शरीरमा भएका दोषहरू वात, पित, कफ सामान्य अवस्थामा रहे व्यक्ति स्वस्थ

Read More
error: Content is protected !!