नगरप्रमुख

मुख्य समाचार

गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुखका कामहरु, कर्तव्यहरु र अधिकारहरु

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम

Read More
error: Content is protected !!