मेरो शान्त सुन्दर धरा

साहित्य-कला

मेरो शान्त सुन्दर यो धरा देख्दा लाग्छ

    आमा म तिम्रा हरेक भावमा बहुँ यसरी; यो धरामा सँधै रम्दै ! पात,पालुवा नवरड्गमा छन जहाँ; वसन्ति यो

Read More
error: Content is protected !!