राजविराज झडप

Uncategorized

राजविराजका भएको झडपका क्रममा ४ जनाको मृत्यु हुनुमा कसको दोष बढी देख्नु हुन्छ ?

राजविराजका भएको झडपका क्रममा ४ जनाको मृत्यु हुनुमा कसको दोष बढी देख्नु हुन्छ ? १. नेपाल सरकार (नेपाल प्रहरी) २.

Read More
error: Content is protected !!