रातो

विज्ञान जिज्ञासा

रगत रातो किन हुन्छ ?

प्राणीलाई जीवित राख्न रगत नभई हुँदैन । शरीरमा रगतको अभाव भए रक्तअल्पता भन्ने रोग लाग्छ र प्राणीको मृत्यु हुन्छ ।

Read More
error: Content is protected !!