सोह्र श्राद्ध

धर्म-सस्कृति

सोह्र श्राद्ध र यसको धार्मिक महत्त्व

संस्कृति भनेको तत्काल सिर्जेर तयार हुने कुरा होइन। संस्कृति जान्न त्यसबेलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र धार्मिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

Read More
error: Content is protected !!