अक्सर

साहित्य-कला

अक्सर

अक्सर सपनाहरु तुहुन्छ्न् यहाँ, र भरि आँखाहरु नै चुहुन्छ्न् यहाँ,   मुस्कुराउँने गुलाबहरु नै फूलाऊ, एकदिन ओइलिएर कुहुन्छ्न् यहाँ ।।

Read More
error: Content is protected !!