अनुभुती

साहित्य-कला

अनुभुती

महसुस गरेर हेर्छु मेरो यही आत्माभित्र म कति आनन्दित हुन्छु प्रफुल्ल हुँदै आत्माको नजिक पुग्छु सक्तिन कहिल्यै क्रोधमा गर्न काम

Read More
error: Content is protected !!