अरूचि

स्वास्थ्य

अरूचिका कारणहरु र उपचार

हामीले खान लागेको भोजन यदि खान मन नलागेकोलाई अरूचि वा अंग्रेजीमा ‘एनोरेक्सिया’ (Anorexia) भन्दछन् । अरूचि भन्नाले खानामा रूचि नहुनु

Read More
error: Content is protected !!