अल्ट्रासाउण्ड

चिकित्सा विज्ञान

अल्ट्रासाउण्ड (Ultrasound) र यसका विशेषताहरू

अल्ट्रासाउण्ड भिडियो एक्सरेले रोग पत्ता लगाउन ठूलो सहयोग गर्छ । यसलाई रोग पत्ता लगाउने महत्वपूर्ण प्रविधिको रूपमा हेरिन्छ । यसको

Read More
error: Content is protected !!