आत्मा

जीवन-दर्शन

आत्मा भनेको के हो ?

आत्मा भनेको के हो ? आत्मा भनेको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरदेखि भिन्न अन्नमयादि पाँचकोशदेखि विलक्षण छ । फेरि

Read More
error: Content is protected !!