आनी-बानीहरु

स्वास्थ्य

मस्तिष्कलाई आघात पुर्याउने १० आनी-बानीहरु

मस्तिष्कलाई आघात पुर्याउने १० आनी-बानीहरु  १. बिहानको नास्ता नखाने बानी बिहान समयमै नास्ता नलिदा लामो समयसम्म रगतमा ग्लूकोजको मात्र कम

Read More
error: Content is protected !!