एमक्सोसिलिन

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

सुपर सि भि ६२५ Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets को प्रयोग

आजकाल एमक्सोसिलिन औषधि सवैभन्दा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । यसको उपयोग विशेष गरेर स्वास मार्गको सक्रमण, कानको सक्रमण, छालाको सक्रमण,

Read More
error: Content is protected !!