साँचो माया पाएपछि केटाहरु के गर्छन् ?

साँचो माया पाएपछि केटाहरु के गर्छन् ? भनिन्छ मायामा नै संसार अडिक छ। साँचो माया त्यही हो जसले आपतमा सहयोग गर्छ,

Read more
error: Content is protected !!