गहत

खानपान

गहतको प्रयोगबाट फाल्न सक्छ १० एम. एम. सम्मको पत्थरी

गहतलाई नचिन्ने को होला । यसलाई कुलथी पनि भनिन्छ । गहत खानाले पत्थरी फाल्छ भन्ने कुरा अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएको

Read More
error: Content is protected !!