गोप्यता

जीवन-दर्शन

हेर्नुहोस् गोप्यता सम्वन्धी महान व्यक्तिका प्रेरक भनाईहरु

१. मनले विचार गरेको कुरालाई वाणीबाट प्रकट नगर । त्यसलाई गोप्य राख र काम गरेर देखाउ । – चाणक्य २.

Read More
error: Content is protected !!