घाँटी

स्वास्थ्य

रुद्रघण्टी के हो ?

वयस्क पुरुषको घाँटीमा देखिने रुद्रघण्टीको बारेमा विभिन्न धर्ममा विभिन्न व्याख्या गरिएका पाइन्छन् । इसाई धर्मअनुसार भगवानले नखानु भनेको एक फल

Read More
error: Content is protected !!