चित्रपट

साहित्य-कला

थिएन

चित्रपटको तस्वीर थिएन, यसरी रंङ्गिने तक्दीर थिएन ।। पुजें पत्थरहरु दोबाटोमा, जहाँ मनको मन्दिर थिएन ।। कति पर्खाल लडे जहाँ,

Read More
error: Content is protected !!