जनता र नेता

साहित्य-कला

मिलौ जनता र नेता अव

नेतासड्ग जनता र जनतासड्ग नि नेता मिल्नुपर्छ नमिले त नेपाल लग्लान कि त ! जनता अव नेता बनौ; नेता अव

Read More
error: Content is protected !!