जल

धर्म-सस्कृति

तुलसीमा जल चढाउँदा हुने फाइदाहरु

बैदिक सनातन सस्कारमा तुलसी पूजाको ठूलो महत्व छ । मानिस मृत्युशैयामा हुँदा प्राण त्याग्नु अघि तुलसीको बोटसंगै राख्नाले तथा तुलसीपत्र

Read More
error: Content is protected !!