डिजिटल फरेन्सिक

विज्ञान जिज्ञासा

डिजिटल फरेन्सिक (Digital Forensic) भनेको के हो ?

सञ्चित विद्युतीय सूचना (Electronically Stored Information) को गहिरो अध्ययनलाई डिजिटल फरेन्सिक (Digital Forensic)भनिन्छ । डिजिटल फरेन्सिक विषय फरेन्सिक विज्ञानको नयाँ

Read More
error: Content is protected !!