डेंगु

स्वास्थ्य

डेंगु वारेमा अनुसन्धानात्मक जानकारी

A. Etiopathogenesis १. २-७ दिन अवधि (कहिलेकाँही बिफासिक) को तीव्र फेब्रिल बिरामी, संक्रमणको कुनै पहिचान योग्य फोकसको साथ । २.

Read More
चिकित्सा विज्ञान

डेंगु भन्दा स्क्रब टाइफसका बिरामी धेरै

स्क्रब टाइफस रोग ‘ओरेन्सिया सुसुगमुसी’ नामक परजीवीको संक्रमणले लाग्ने गर्दछ। यो परजीवीलाई एक प्रकारको ‘माइट’ जातिको सुक्ष्म किराले सार्ने गर्दछ।

Read More
error: Content is protected !!