तान्त्रीक जडिबुटी

आयुर्वेद

तान्त्रीक जडिबुटीको प्रयोग

तान्त्रीक जडिबुटी भन्नाले बुटि बाँधेर मात्र ठिक हुने खालका जडिबुटीलाई भन्दछन् । यस्ता जडिबुटी हाम्रो नेपालमा प्रशस्त छन् । ताजा

Read More
error: Content is protected !!