दूरसंचार

विज्ञान जिज्ञासा

प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा दूरसंचारको लागि किन प्रयोगमा ल्याइदैन ?

ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई उपग्रह (Satellite) भनिन्छ  । मानवद्वारा निर्मित उपग्रहलाई कृतिम उपग्रह (Artifical Satellite ) भनिन्छ भने मानवद्वारा निर्मित

Read More
error: Content is protected !!