धतुरो

स्वास्थ्य

धतुरो र यसको प्रयोग

आयुर्वेदिक हर्ब धतुरोको वैज्ञानिक नाम Daturo Stramonium हो । धतुरो सदुपयोग गर्न जान्नेले विषलाई पनि अमृत बनाउँछन् । भनिन्छ छ

Read More
error: Content is protected !!