निमेसुलाइड टेब्लेट (Nimesulide Tablet) र यसको प्रयोग

निमेसुलाइड टेब्लेट (Nimesulide Tablet) आजकाल बजारमा सवैभन्दा बढी पाइने (Pain Killer) को ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ । यस्ता औषधिबारे जानकारी पाउन

Read more
error: Content is protected !!