पिण्ड

विज्ञान जिज्ञासा

पिण्ड (Mass) भनेको के हो ?

कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाणलाई त्यस वस्तुको पिण्ड भनिन्छ । पिण्ड वस्तुमा भएका परमाणु संख्या र परमाणुको औसत

Read More
error: Content is protected !!