पेट्रोल

विज्ञान जिज्ञासा

पेट्रोल (Petrol) भनेको के हो ?

पेट्रोल मोटरसाइकल, कार तथा ट्याक्सिमा प्रयोग गरिने एक प्रकारको अति प्रज्वलनशिल तरल प्राकृतिक इन्धन हो । यसको रसायनशास्त्रको भाषामा अल्केनहरूको

Read More
error: Content is protected !!