पेप्टिक अल्सर

घरेलु उपचारस्वास्थ्य

पेप्टिक अल्सर र यसको घरेलु उपचार

पेप्टिक अल्सर अधिकांश नेपालीलाई देखिने रोग हो । यस्तो प्रकारको रोग प्राय: खानपिनको लापरबाहीले हुने गरेको पाइन्छ । खाली पेट

Read More
error: Content is protected !!