प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख

Uncategorized

प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ

प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । यो प्रस्ताव के लाग्छ ? १. ठीक  

Read More
error: Content is protected !!