बाख्रा पालन

कृषि

बाख्रा पालन सम्वन्धी उपयोगी जानकारीहरु

१. बाख्राले ओसिलो भन्दा ओभानो तथा सुख्खा स्थान बढी मनपराउँदछ । २. बाख्रालाई घाम, पानी, हावाहरु, जाडो गर्मी तथा जगंली

Read More
error: Content is protected !!