मानव स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी बोजोको प्रयोग

बोजो मानव स्वास्थ्यमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको वनस्पति हो । यसको वैज्ञानिक नाम एकोरस कालामस हो । नेपाल भाषामा यसलाई

Read more
error: Content is protected !!