Tag "ब्रह्माण्ड"

Back to homepage
विज्ञान विज्ञान जिज्ञासा

ब्रह्माण्ड (Universe) भनेको के हो ?

प्रकृति, अन्तरीक्ष र समय, पदार्थर उर्जा, भौतिक नियम र सृष्टि सञ्चालन आदि सम्पूर्ण कुराहरू अटाउनेलाई ब्रह्माण्ड (Universe) भनिन् छ । ब्रह्माण्डभित्र सम्पूर्ण आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह आदि  पर्दछन । ब्रह्माण्ड