युरिक एसिड

स्वास्थ्य

युरिक एसिडको रोकथाम गर्न के गर्नुपर्छ ?

युरिक एसिड हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने एक विकारयुक्त पदार्थ हो । शरीरमा प्रोटिन मेटाबोलिजम भएर निस्कने तत्त्वलाई नै युरिक एसिड

Read More
error: Content is protected !!