योनि

यौन जिज्ञासा

कन्डम फुटेर वीर्य योनिभित्र झरे के हुन्छ ?

          – डा राजेन्द्र भद्रा गर्भ कसरी रहन्छ ?  गर्भ रहन पुरुषको वीर्यमा भएको शुक्रकीट तथा

Read More
error: Content is protected !!