रक्तस्राप

आयुर्वेद

जस्तोसुकै रक्तस्राप रोक्ने रामबाण होम्योपैथीक औषधि

विगत लामो अनुभवबाट हामीले (Millefolium Mother Tincture Q ) को सेवनबाट जस्तोसुकै रक्तस्राप रोक्न यो औषधि सक्षम भएको हामीले पाएका

Read More
error: Content is protected !!