रामचरितमानस

शास्त्र

श्रीरामचरितमानसको अनुसार जीवनमा दुश्मनी गर्न नहुने ९ प्रकारका मानिसहरु

यी ९ प्रकारका मानिससँग कहिल्यै नगर्नुहोस् दुश्मनी ! अन्यथा प्राण संकटमा पर्छ । श्रीरामचरितमानस अवधि भाषाको एक रामायण महाकाव्य हो

Read More
error: Content is protected !!