Tag "लामपुछ्रे तारा"

Back to homepage
विज्ञान विज्ञान जिज्ञासा

लामपुछ्रे ताराहरू (Comets) भनेका के हुन् ?

ब्रह्माण्ड र खगोलको संसार निकै रोचक छ । कहिलेकाही सफा आकाशमा उज्यालो टाउको भएका कुचो आकारका चहकिला देखिने खगोलीय वस्तुहरुलाई नै लामपुछ्रे तारा (Comets) भनिन्छ । यिनैलाई पुच्छ्रेतारा वा धूमकेतु पनि भनिन्छ । सौर्यमण्डलको